loading

Star of Life is een stichting die louter drijft op vrijwillige inzet en heeft dus geen personen in dienst.

Star of Life heeft op dit moment een tweehoofdig bestuur, dat bestaat uit voorzitter Ruud Koornstra en de oorspronkelijke oprichter Jos Benders, die optreedt als secretaris en penningmeester. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Ook declareren ze geen andere kosten, zoals reis- of telefoonkosten, die samenhangen met hun bestuurlijke activiteiten.

De bij sportevenementen operationele teamleden van Star of Life ontvangen een met de fiscus afgestemde dagvergoeding, die vergelijkbaar is met vergoedingen die het Rode Kruis hanteert voor haar ‘veldwerkers’. Deze uitbetaalde dagvergoeding van 125 euro wordt opgegeven aan de fiscus.

Omdat Star of Life-team nadrukkelijk het algemeen nut beoogt, en publieke transparantie nastreeft, heeft zij bij de fiscus de ANBI-status aangevraagd. Bij toekenning waarvan uw giften aan onze organisatie binnenkort vrijgesteld kunnen worden van schenkingsbelasting.

Onze partners en sponsors maken het mogelijk dat wij noodhulp aan atleten kunnen blijven leveren