loading

Star of Life is een stichting die louter drijft op vrijwillige inzet en heeft dus geen personen in dienst.

Star of Life heeft een driehoofdig bestuur, dat bestaat uit voorzitter Ruud Koornstra, prof. dr. René Brouwer en de oorspronkelijke oprichter dr. Jos Benders, die optreedt als secretaris en penningmeester. De bestuurders ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerk. Ook declareren ze geen andere kosten, zoals reis- of telefoonkosten, die samenhangen met hun bestuurlijke activiteiten.

De bij sportevenementen operationele teamleden van Star of Life ontvangen een met de fiscus afgestemde dagvergoeding, die vergelijkbaar is met vergoedingen die het Rode Kruis hanteert voor haar ‘veldwerkers’. Deze uitbetaalde dagvergoeding van 125 euro wordt opgegeven aan de fiscus.

Star of Life-team beoogt nadrukkelijk het algemeen nut en streeft publieke transparantie na. De fiscus heeft dit streven beloond met een toekenning van de ANBI-status. Dit betekent dat uw giften aan onze organisatie zijn vrijgesteld van schenkingsbelasting.

Onze partners en sponsors maken het mogelijk dat wij noodhulp aan atleten kunnen blijven leveren

STEUN ONZE PARTNERS EN SPONSORS