loading

Geboortejaar 1985
Het Star of Life-team is voortgekomen uit de vermaarde Stichting Service Médical, waarvan het de rechtsopvolger is. Service Médical of kortweg SSM, ontstond in 1985, op initiatief van de Maastrichtse sportarts dr. Jos Benders. Hij maakte voor het eerst kennis met de ‘rijdende sportgeneeskunde’ in de Tour de France.

Primeur voor Nederland
Benders doorliep in Frankrijk meerdere stages en raakte vastbesloten het concept naar Nederland te brengen. Hiermee werd SSM de eerste rijdende sportmobiele brigade van ons land.

De Stichting Service Médical zette in Nederland de toon door haar werkwijze en medische kwaliteitsstreven. In de periode van haar bestaan ontwikkelde het team zich tot Bijzondere Landelijke Sportorganisatie, waaruit structurele steun volgde van de zijde van het Ministerie van VWS. Het team verwierf het CBF- keurmerk voor goede doelen en de ANBI- status.

De keerzijde van succes
Het onmiskenbare succes van pionier SSM inspireerde navolgers – een groot compliment – maar leidde ook tot een weinig verheffende concurrentiedynamiek in de wereld van de acute hulpverlening. Een defamerend krantenartikel over SSM in 2013 luidde een roerige periode in. De geuite kritiek bleek niet hard te maken, maar leidde wel tot grote reputatieschade. Daaraan kon ook een diepgaand en geheel verschonend onderzoek door VWS, niets meer doen. Later kwam een curator tot een eensluidend oordeel.

Door als Star of Life Team
De doorstart van SSM als Star of Life Team in 2015 luidde een periode van nieuwe initiatieven, samenwerkingen en innovatie in. Het Star of Life-team ontwikkelde samenwerkingsvormen met partijen als Het Witte Kruis, EMS en het Rode Kruis.

Voor de recent ontwikkelde ‘Veldnorm publieksevenementen’ fungeerde zijn oprichter Jos Benders als eindredacteur. Eerder schreef hij voor de wereldwielerbond UCI het ‘Medical Chapter’ van de Road Racer’s Guide.

Koninklijke Erkenning
Het baanbrekende werk van Star of Life voor de Nederlandse mobiele sportgeneeskunde bleef niet onopgemerkt. In 2018 werd oprichter en directeur Jos Benders door gouverneur Theo Bovens koninklijk onderscheiden voor zijn pionierswerk met zijn organisatie, die intussen niet meer is weg te denken in de Nederlandse (top)sportwereld. Als Ridder in de Orde van Oranje Nassau is Benders nog steeds een voorbeeld van privaat initiatief voor een breed maatschappelijk belang. De koninklijke onderscheiding voor Benders is er daarom tegelijk een voor álle medewerkers en vrijwilligers van het Star of Life-team.

Fiscale erkenning
Star of Life is door de Belastingdienst aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling”. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan belangrijke overheidseisen voor transparant bestuur en verantwoording.

Onze partners en sponsors maken het mogelijk dat wij noodhulp aan atleten kunnen blijven leveren

STEUN ONZE PARTNERS EN SPONSORS