loading

Het Star of Life-team is voortgekomen uit de vermaarde Stichting Service Médical, waarvan het de rechtsopvolger is. Service Médical of kortweg SSM, ontstond in 1985, op initiatief van de Maastrichtse sportarts dr. Jos Benders. Hij maakte voor het eerst kennis met de ‘rijdende sportgeneeskunde’ in de Tour de France. Benders doorliep er meerdere stages en raakte vastbesloten het concept naar Nederland te brengen. Hiermee werd SSM de eerste rijdende sportmobiele brigade van Nederland.

SSM zette in Nederland daarna de toon door haar werkwijze en het medische kwaliteitsstreven en vormde daardoor een belangrijke inspiratiebron voor anderen om zich ook te begeven op het pad van de rijdende hulpverlening.

Voor de recent ontwikkelde ‘Veldnorm publieksevenementen’ fungeerde Jos Benders als eindredacteur. Eerder schreef hij voor de wereldwielerbond UCI het ‘Medical Chapter’ van de Road Racer’s Guide.

Onze partners en sponsors maken het mogelijk dat wij noodhulp aan atleten kunnen blijven leveren