loading

De geboorte van een klinkende naam: Service Médical
Het huidige Star of Life-team heeft het gedachtegoed en activiteiten overgenomen van een vermaarde stichting die bij veel betrokkenen nog steeds positief resoneert: Service Médical. SSM, ontstond in 1985, op initiatief van de Maastrichtse sportarts dr. Jos Benders. Hij maakte voor het eerst kennis met de ‘rijdende sportgeneeskunde’ in de Tour de France.

Primeur voor Nederland
Benders doorliep in Frankrijk meerdere stages en raakte vastbesloten het concept naar Nederland te brengen. Hiermee werd SSM de eerste rijdende sportmobiele brigade van ons land. De Stichting Service Médical zette in Nederland de toon door haar werkwijze en medische kwaliteitsstreven. In de periode van haar bestaan ontwikkelde het team zich tot Bijzondere Landelijke Sportorganisatie, waaruit structurele steun volgde van de zijde van het Ministerie van VWS. Het team verwierf het CBF- keurmerk voor goede doelen en de ANBI- status.

Service Médical: een begrip en erkende autoriteit in de sportwereld:

De keerzijde van succes
Het onmiskenbare succes van pionier SSM inspireerde navolgers – een groot compliment – maar leidde ook tot een weinig verheffende concurrentiedynamiek in de wereld van de acute hulpverlening. Een defamerend krantenartikel over SSM in 2013 luidde een roerige periode in. De geuite kritiek bleek in het geheel niet hard te maken, maar leidde wel tot grote reputatieschade. Daaraan kon ook een diepgaand en geheel verschonend onderzoek door het ministerie van VWS, niets meer doen. Later kwam een curator tot een eensluidend oordeel.

Door als Star of Life Team
SSM-oprichter Jos Benders liet zich door deze gebeurtenissen niet uit het veld slaan. Omdat de behoefte aan hoogwaardige sportmobiele geneeskunde zeker niet minder was geworden in de loop der jaren, richtte hij in 2015 een nieuwe organisatie op onder de naam Star of Life. Veel teamleden en getrouwen uit de SSM-tijd gingen met de bevlogen sportarts mee naar het nieuwe ‘Star’. De naam Service Médical is nu een geregistreerd merk dat toebehoort aan de oprichter en bedenker van de naam, Jos Benders.

Een waardige voortzetting
De doorstart van SSM als Star of Life Team in 2015 luidde een periode van nieuwe initiatieven, samenwerkingen en innovatie in. Het Star of Life-team ontwikkelde samenwerkingsvormen met partijen als Het Witte Kruis, EMS en het Rode Kruis. Voor de recent ontwikkelde ‘Veldnorm publieksevenementen’ fungeerde zijn oprichter Jos Benders als eindredacteur. Eerder schreef hij voor de wereldwielerbond UCI het ‘Medical Chapter’ van de Road Racer’s Guide.

Koninklijke Erkenning
Het baanbrekende werk van Star of Life voor de Nederlandse mobiele sportgeneeskunde bleef niet onopgemerkt. In 2018 werd oprichter en directeur Jos Benders door gouverneur Theo Bovens koninklijk onderscheiden voor zijn pionierswerk met zijn organisatie, die intussen niet meer is weg te denken in de Nederlandse (top)sportwereld. Als Ridder in de Orde van Oranje Nassau is Benders nog steeds een voorbeeld van privaat initiatief voor een breed maatschappelijk belang. De koninklijke onderscheiding voor Benders is er daarom tegelijk een voor álle medewerkers en vrijwilligers van het Star of Life-team.

Fiscale erkenning: Star is een ANBI!
Star of Life is intussen door de Belastingdienst aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling”. Dit betekent dat de organisatie voldoet aan belangrijke overheidseisen voor transparant bestuur en verantwoording en dat donateurs in aanmerking kunnen komen voor giftenaftrek.

Onze partners en sponsors maken het mogelijk dat wij noodhulp aan atleten kunnen blijven leveren

STEUN ONZE PARTNERS EN SPONSORS